Solfrid Gavang Morleys artistside

Fra Bloggen

Ny suksess!

Stad I Ljus, Solfrids nyeste singel, er nok en suksess! Hun har hatt over 10.000 spillinger på Spotify bare den første uken den var ute, og det er fantastisk. Det er mange på iTunes/Apple Music også, men de har ikke noen statistikk direkte på siden, så hvor mange spillinger hun har på andre nettsteder, er ikke like lett å vite, men det er mange, for via min aggregator, ser jeg at det kommer inn statistikker som viser mange avspillinger på alle nettsteder hun er ute på. Solfrids minnealbum kommer til å bli en suksess, det er mange utrolig vakre sanger der! Men jeg er usikker på når jeg får det ferdig, det blir når det blir… Robert

Have your say