Solfrid Gavang Morleys artistside

Fra Bloggen

Minneplaten kommer neste år.

Neste singel kommer 14. september 2023, på 5-årsdagen for Solfrids død.

1 comment

Have your say